طرح های بیمه ای طرح لبخند 

دندانپزشکی ، درمان ، حادثه

جهت مشاهده طرح مورد نظر  بر روی هر یک از طرح های انتخابی کلیک کنید 

دندانپزشکی
در این بیمه نامه خدمات بیمه دندانپزشکی به همراه درمان تکمیلی و حادثه عرضه خواهد شد و شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی می توانند به صورت گروهی این بیمه نامه را خریداری نموده و برای دریافت خدمات می بایستی پس از عضویت و دریافت معــرفی نامه تنها به مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد بنیان سلامت مراجعه کرده و ازاین خدمات بهره مند گردند. این بیمه نامه در سه طرح ( الماس ، عقیق، یاقوت) قابل ارائه می باشد. در این طرح کلیه اعضاء خانواده می بایستی این بیمه نامه را خریداری نمایند.  ادامه مطالبَ
Untitled-1-Recovered-Recovered
در این بیمه نامه خدمات بیمه دندانپزشکی به همراه درمان تکمیلی و حادثه عرضه خواهد شد و افراد می توانند به صورت خانواده این بیمه نامه را خریداری نموده و برای دریافت خدمات می بایستی پس از عضویت و دریافت معــرفی نامه تنها به مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد بنیان سلامت مراجعه کرده و ازاین خدمات بهره مند گردند. این بیمه نامه در سه طرح (الماس ، عقیق ، یاقوت ) قابل ارائه می باشد. در این طرح کلیه اعضاء خانواده می بایستی این بیمه نامه را خریداری نمایند.  ادامه مطالبَ
طلایی
در این بیمه نامه  خدمات بیمه دندانپزشکی به همراه درمان تکمیلی و حادثه عرضه خواهد شد و افراد می توانند به صورت انفرادی و خانواده این بیمه نامه را خریداری نموده و برای دریافت خدمات می بایستی پس از عضویت و دریافت معــرفی نامه تنها به مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد بنیان سلامت مراجعه کرده و ازاین خدمات بهره مند گردند. این بیمه نامه در سه طرح ( طلایی ، نقره ای ، فیروزه ای) قابل ارائه می باشد.  ادامه مطالب