جهت ورود به پورتال ، درخواست تعیین وقت و مشاهده پرونده خود می توانید از اینجا وارد شوید

عضو محترم
پس از خرید بیمه نامه و عضویت در این شرکت به جهت بهره مندی از خدمات تحت پوشش ، اپلیکیشن بنیان سلامت را دانلود و نصب نموده تا امکان تعیین وقت از مراکز طرف قرارداد این شرکت برای جنابعالی و اعضاء خانواده تحت پوشش میسر گردد.
شایان ذکر است نام کاربر و رمز ورود کد ملی بیمه شده می باشد.
نسخه اندروید بنیان سلامت