ضمن عرض سلام و ادب خدمت دندانپزشکان محترم همانگونه که قبلا به اطلاع رسید این شرکت تعاونی با توجه به اهلیت قانونی و حقوقی خود مبنی بر نوع فعالیت درمانی، پزشکی آمادگی دارد تا درصورت رعایت اصول حرفه ای و همچنین استانداردهای مورد نظر خود با دندانپزشکان معتبر و حرفه ای و خوش نام اقدام به انعقاد قرارداد و همکاری جهت بهره مندی اعضا خود در مراکز درمانی(مطب و یا کلینیکهای دندانپزشکی )نماید. لذا خواهشمند است ضمن مطالعه پیش نویس قرارداد همکاری که در آن استانداردهای مورد نیاز این شرکت تعاونی قید گردیده با مطالعه تعرفه های عمومی و تخصصی ارائه شده درصورت تمایل به همکاری و انعقاد قرارداد مراتب درخواست همکاری در  فرم ثبت نام تکمیل و به این شرکت ارسال گردد تا در اولین فرصت ضمن تماس کارشناسان این شرکت و بازدید از محل مطب یا درمانگاه اقدام به انعقاد قرارداد و همکاری گردد