*این قرارداد به صورت انفرادی و یا خانواده ارائه می گردد.

* بیمه گر این بیمه نامه شرکت سهامی بیمـه میهـن می باشد.

*حق بیمه به صورت نقدی در هنـگام صدور بیمه نامه دریافت می گـردد.

*کلیه بیمه شدگان می بایست فقط از مراکز طرف قرارداد استفاده نمایند .

*شرکت هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت هزینه و فاکتور های درمانی و دندانپزشکی در مراکز غیر طرف قرارداد و آزاد را نـدارد.

*سهم پرداختی بیمار در هر سه طرح دندانپزشکی با %۵۰ فرانشیز نسبت به تعرفه های عمومی و تخصصی دندانپزشکی مصوب سال ۱۳۹۹ قابل ارائه می باشد.

*سهم پرداختی بیمار در هر سه طرح بیمارستانی با %۳۰ فرانشیز نسبت به تـعرفه سندیـکای بیمـه گـران مصوب سال ۱۳۹۹ قابل ارائه می باشد.

*در تعرفــه مربـوطه درمـان های دندانپزشکی بـا بیـش از ۱۲۰ نوع خدمات (به جز ایمپلنت ، ارتودنسی . دست دندان) بـوده و خدماتی ازجمله انواع درمان های ترمـیمی ، پریـو و کــلیه درمان های عـمومی و تخصصی ارائـه مـی گردد و محــدود به چند خدمات جزئی نمی باشد.

*به جهت کنترل و نظارت در خــدمـات درمانی و دندانپزشـکی ، واحـد رسـیدگی به شـکایات طـراحی گردیده کـه کلیه اعضـاء می توانند در۲۴ ساعت شبانه روز و در طول ۷ روز هفته با مدیر پشتیبان خود تماس گرفته و مشکلات خود را مطرح نمایند.

*به منظور ارائه خدمات سریع و مطلـوب به کلیه اعضاء این امکان فراهم گردیده تا اعضاء بتواننـد از طـریق اپلیکیشن بنیان سـلامت به نشانی portal.bonyansalamat.com اقـدام به تعیین وقـت نموده و معرفـی نامه خـود را جهت مراجـعه به مراکز درمانی و دندانپزشکی طرف قرارداد دریافت نمایند.

*کلیه خدمات قابل ارائه با مواد درجـه یک و با گارانتـی یکساله در کلیه مراکز طـرف قرارداد دندانپزشکی ارائـه می گـردد و کارشناسـان این شرکت همـواره بازرسی ، کنترل و نظارت را در مراکز طرف قرارداد بطور مستمر بر عهده دارند.

*در طرح فوق محدودیت زمـانی ( دوره انتظار )۳ ماهه برای پوشش بیمارستانی وجـود داشـته و برای هزینه های دندانپزشکی این دوره انتظار حذف می گردد.

 

تماس با دفترمرکزی: ۴۳۳۱۶-۰۲۱ (۳۰ خط) ( واحد تعیین وقت ۲۴ ساعته )

تماس با کارشناسان فروش:

۰۲۱-۴۳۳۱۶ داخلی ۱۱۵

۰۹۰۲۶۲۹۰۸۶۱           

آدرس دفتر مرکزی: تهران خیابان بهشتی -خیابان اندیشه -پلاک ۶۸ – طبقه ۴

آدرس دفتر فروش:تهران -خیابان سهروردی شمالی – نرسیده به میدان پالیزی -روبروی مسجد -پلاک۶۸۳ -طبقه۲- واحد۴