*این قرارداد به صورت انفرادی و یا یک واحد خانواده ارائه می گردد. در صورت خرید پوشش واحد خانواده هریـک از اعضاء خـانواده به تنهایی یا کل اعضاء خانواده ( مجموعا ً) می توانند تا سقف خدمات دندانپزشکی خریداری شده استفاده نمایند.

* اعضاء خانواده عبارتند از ( سرپرست ،همسر و فرزندان)  که در زمان صدور دفترچه عضویت ارائه کپی صفحه دوم سرپرست الزامی می باشد.

 *حق اشتراک به صورت نقدی در هنـگام صدور کارت دریافت می گـردد.

*کلیه اعضاء می بایست فقط از مراکز طرف قرارداد استفاده نمایند .

*شرکت  هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت هزینه و فاکتور های دندانپزشکی در مراکز غیر طرف قرارداد و آزاد را  نـدارد.

*سهـم پرداخـتی بیمـار در هر سـه طـرح  با %50 فرانشیـز نسبت به تعرفـه های عمومـی و تخصصی دنـدانپزشکی  مصـوب سال   1399 بنیان سلامت قابل ارائه می باشد.

*در تعرفــه مربـوطه درمـان های دندانپزشکی بـا بیـش از  120 نوع خدمات   ازجمله انواع درمان های ترمـیمی ، پریـو و  کــلیه درمان های عـمومی و تخصصی (ایمپلنت ارتودنسی ، زیبایی) قابل ارائـه بوده و محــدود به چند خدمات جزئی  نمی باشد.

*به جهت کنترل و نظارت در خــدمـات  دندانپزشـکی ، واحـد رسیدگی به شـکایات طـراحی گردیده کـه کلیه اعضـاء می توانند در24 ساعت شبانه روز و در طول 7 روز هفته با مدیر پشتیبان خود تماس گرفته و مشکلات خود را مطرح نمایند.

*به منظور ارائه خدمات سریع و مطلـوب به کلیه اعضاء این امکان فراهم گردیده تا اعضاء بتواننـد از طـریق اپلیکیشن بنیان سـلامت به نشانی portal.bonyansalamat.com  اقـدام به تعیین وقـت نموده و معرفـی نامه خـود  را جهت مراجـعه به مراکز درمانی و دندانپزشکی طرف قرارداد دریافت نمایند.

*کلیه خدمات قابل ارائه با مواد درجـه یک و با گارانتـی یکسـاله در کلیه مراکز طـرف قرارداد دندانپزشکی ارائـه می گـردد و کارشناسـان این شرکت همـواره بازرسی ، کنترل و نظارت را در مراکز طرف قرارداد بطور مستمر بر عهده دارند. 

*در طرح فوق محدودیت زمانی ( دوره انتظار ) وجود ندارد. و هر یـک از اعضاء می توانند به محض دریافت کارت عضویت از خدمات دندانپزشکی در 400 مرکز طرف قرارداد استفاده نمایند.

* امکان ارائه وام 4 درصدی تا سقف 200/000/000 ریال جهت کلیه اعضاء باشگاه مشتریان بنیان سلامت از طریق یکی از بانک های طرف قرارداد میسر می باشد.

تماس با دفترمرکزی: 43316-021 (30 خط) ( واحد تعیین وقت 24 ساعته )

تماس با کارشناسان فروش:

021-43316 داخلی 115

09026290861           

آدرس دفتر مرکزی: تهران خیابان بهشتی -خیابان اندیشه -پلاک 68 – طبقه 4

آدرس دفتر فروش:تهران -خیابان سهروردی شمالی – نرسیده به میدان پالیزی -روبروی مسجد -پلاک683 -طبقه2- واحد4

elit. libero risus id justo leo felis adipiscing